नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
रुकुमकोट रुकुम

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय